Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Wyjaśnienia Mariusza „bieDrunia” Biedrzyckiego

Poniżej kolejna wyjasnienie. Tym Razem Mariusz „bieDruń” Biedrzycki zabrał głos.

Wcześniejsze wypowiedzi znajdują się tu: brytan.com.pl i tu: brytan.com.pl

 

Kilka zdań wyjaśnienia nt. sygnowania dokumentów

Indagowany w rozmowach prywatnych: w realu, wirtualnie, telefonicznie, a także drogą urzędową (e-mail skierowany do Zarządu PZA w dniu 21 kwietnia br.) informuję, że brałem udział w tworzeniu dokumentu pt. „Wyjaśnienie PZA i IŚW „Nasze Skały” dot. projektu Life+” i akceptuję jego treść.

W działaniach prowadzonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w ramach projektu przedstawicielem PZA był Włodek Porębski, dyrektor operacyjny „Naszych Skał” który, choć formalnie reprezentował Polski Związek Alpinizmu, regularnie informował Radę „Naszych Skał” o postępach prac.

Po ujawnieniu faktu, w jakich okolicznościach odbył się kurs ekiperski prowadzony równolegle z pracami finansowanymi z projektu Life+ brałem udział (w ograniczonym zakresie, wynikającym m.in. z faktu, że nie jestem członkiem klubu zrzeszonego w PZA) w próbach wyjaśnienia zaistniałej sytuacji z Jackiem Trzemżalskim oraz Darkiem Piętakiem i ubolewam, że zamiast konstruktywnego rozwiązania skończyło się to kolejną „wojną na oświadczenia”. Ubolewam tym bardziej, że wkład Darka Piętaka, a w szczególności wieloletni wkład Jacka Trzemżalskiego, w rozwiązywanie problemów dostępowych był znaczący i wszyscy wspinacze mogą korzystać z efektów ich pracy na Jurze Środkowej, Południowej czy Podkarpaciu.

„Nasze Skały” programowo nie zajmują się kursami ekiperskimi, ani sprzętem ekiperskim użyczanym przez PZA, tym niemniej staramy się w każdej sytuacji, gdy mogą następować zmiany w przebiegu dróg czy rozmieszczeniu ringów, konsultować te zmiany –głównie z autorami dróg. Tak działo się podczas nielicznych akcji ekiperskich „Naszych Skał”: w Dolinie Kobylańskiej, na Okienniku Wielkim czy na Birowie. Uważamy to za niepisany standard dobrych obyczajów praktyki ekiperskiej. I właśnie do tego problemu odnosi się sygnowanie oświadczenia przez Radę „Naszych Skał”.

 

Mariusz „bieDruń” Biedrzycki

Przewodniczący Rady IŚW „Nasze Skały”

mariusz_biedrzycki_2