Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Zawody Juniorboulder dla dzieci i młodzików 13 kwietnia

Towarzyskie zawody dla dzieci i młodzików czyli wspinaczy do lat 13 odbędą się w niedzielę 13 kwietnia na arenie wspinaczkowej Makak.

Miejsce zawodów:
Arena Wspinaczkowa „Makak”
Palisadowa 20/22 Warszawa

Kategorie wiekowe:
młodziki — 12–13 lat,
dzieci — 10–11 lat,
dzieci młodsze- do 8-9 lat

Uczestnictwo
W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający zgodę rodziców.  Formularz należy przedstawić podczas rejestracji na zawody.
Zawody  zostaną rozegrana w formule open zgodnie z  regulaminem rundy eliminacyjnej PZA.

Harmonogram (może się jeszcze trochę zmienić)
11:00 — otwarcie strefy izolacji dla zawodników,
12:00 — zamknięcie strefy izolacji, zamknięcie list startowych,
12:10 — obserwacja dróg,
12:30-13:30-  start dzieci młodszych i dzieci
14:00- 15:00- start młodzików
15:30- ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców i zakończenie zawodów

Organizator:
•Kurs instruktorów wspinaczki AWF Warszawa
•Arena Wspinaczkowa „Makak”
•Sekcja Wspinaczki Sportowej Agama

Osobą odpowiedzialną za organizację jest Szymon Łodziński(szymon.lodzinski@gmail.com).

Plakat JuniorBoulder2014