Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

Zawody PZA – stosowane skróty – ściągawka

Jako rodzic, wspinającej się dziewczynki, przy moim pierwszym spotkaniu z zawodami dla dzieci i młodzieży organizowanymi pod patronatem PZA, napotkałem dosyć zawiły sposób opisywania zawodów. Trochę mi zajęło zanim odszyfrowałem wszystkie stosowane skróty, dlatego dla zawodników, którzy startują pierwszy raz oraz dla rodziców wspinających się dzieciaków przygotowaliśmy krótką ściągawkę:

Rodzaje zawodów:
(P) – Prowadzenie, czyli zawody w prowadzeniu zwane też „na trudność”, seniorzy, młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi rywalizują z dolną asekuracją, a młodziki, dzieci i krasnale na wędkę.
(B) – Buldering, czyli zawody bulderowe na niskich ściankach bez asekuracji.
(C) – Czasówki, czyli zawody na czas, przy tym oznaczeniu podawane są też czasami długości dróg 10m, 15m.

Grupy wiekowe:
• Krasnale (7-9 lat)
• Dzieci (10-11 lat)
• Młodziki (12-13 lat)
• Juniorzy Młodsi (14-15 lat)
• Juniorzy Starsi (16-17 lat)
• Młodzieżowcy (18-19 lat)
• Seniorzy (20+, ale w Seniorach można startować od 16 r.ż.)

Mali wspinacze
W myśl przepisów PZA w zawodach dla Krasnali, Dzieci i Młodzików obowiązuje tylko zgłoszenie na zawody (on-line) i pisemna zgoda opiekuna (rodzica). Natomiast grupy Juniorów, Młodzieżowcy i Seniorzy dodatkowo muszą posiadać zaświadczenie od lekarza sportowego.

Przy takim podziale na kategorie wiekowe i stosowaniu skrótów nazw zawodów przez PZA i organizatorów, pojawia się zawsze problem z literką „M”, ponieważ na pierwszy rzut oka nie widać, czy są to zawody dla Młodzieżowców, czy Młodzików. W praktyce Młodziki startują tylko z Dziećmi, a Młodzieżowcy z Juniorami i Seniorami – na tej podstawie wiadomo jaka grupa startuje w danych zawodach :

PMiD – Puchar Młodzików i Dzieci, na takich zawodach jest jeszcze kategoria dla Krasnali
PP JiJM – Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
PP MiS – Puchar Polski Młodzieżowców i Seniorów


źródło:
PZA
Tomasz Włodarczyk – Mali Wspinacze