Serwis wspinaczkowy tworzony przez łojantów dla łojantów

“Zielona fala” dla TRADu – strefy ochronne i rewitalizacja

Komisja Wspinaczki Skalnej (KWSk) informuje, że rozpoczęła wdrażanie programu rewitalizacji stref ochronnych dla wspinaczki klasycznej TRAD wraz z rekompozycją istniejącego ubezpieczenia (stałe punkty, stanowiska, przebieg dróg sąsiednich).

Program obejmuje:

  1. Klasyfikację wybranych dróg do katalogu dróg objętych ścisłą ochroną strefową,
  2. Resekcję ubezpieczeń nie spełniających norm certyfikacyjnych (zwłaszcza starych punktów asekuracyjnych).
  3. Konslutacje środowiskowe ze szczególnym uwzględnieniem autorów dróg i prowadzeń.
  4. Konieczne i niezbędne przesunięcia punktów na sąsiednich drogach ubezpieczonych (w miarę możliwości i bez pogorszenia stanu ich asekuracji).
  5. Wyposażenie dróg TRAD w stanowiska zjazdowe według standardu PZA.
  6. Publikację Katalogu dróg TRAD dla poszczególnych regionów w ramach serii “Zeszyty szkoleniowe PZA” wraz z danymi historyczno topograficznymi.

Obecny stan ubezpieczenia dróg klasycznych to konsekwencja historycznego rozwoju wspinaczki sportowej z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

...i mocno powietrzna końcówka<br />(fot. Marcin Wojak Staniec)
Przemek Klenio Klentak na Melancholii 
(fot. Marcin Wojak Staniec)

Po drodze, niejako przez lata wkradły się pewne rozwiązania kontrowersyjne z punktu widzenia dzisiejszego rozwoju zasad, tytułem ubezpieczenia formacji, które dziś uznawane są zdecydowanie za kanon wspinaczki na własnej asekuracji.

Przywracanie niektórym drogom atrybutów stricte klasycznych (skądinąd słuszne w uzasadnionych przypadkach) ma się odbywać na drodze ewolucji, nie zaś rewolucji.

Każdy projekt reekipacji, zwłaszcza dotyczący nowych ringów w istniejącym obiciu, będzie poddany kompetentnej konsultacji.

Realizację zadania koordynuje kol. Olga Kosek (KWSk).

Sugestie, propozycje i informacje tytułem poszczególnych dróg prosimy nadsyłać na adres kwsk@pza.org.pl lub bezpośrednio do Olgi: olga.kosek@pza.org.pl

Zadanie o którym mowa ma charakter nowatorski jeśli idzie o polskie warunki i renesansowy w zakresie tradów, jednocześnie korespondując z wymaganiami, które ma spełniać wspinaczka na obszarach chronionych.

KWSk jest absolutnie świadoma faktu, że główny nurt wspinaczki sportowej odbywa się na drogach ubezpieczonych i na takie jest największe zapotrzebowanie wśród szerokiej rzeszy wspinaczy. Nie zamierzamy zmieniać tego kierunku, ani zaprzestać wspierania otwarć i konserwacji dróg ubezpieczonych (sami uwielbiamy się na nich wspinać będąc jednocześnie autorami kilkuset z nich, bez obawy zatem), a jedynie ochronić pewien niekwestionowany dorobek historyczny pokoleń wspinaczy i starych mistrzów skały.

 D.Piętak-przewodniczący KWSk